Vågsøy kommune har brote arbeidsmiljølova 1000 gonger hittil i år

VÅGSØY: Personalsjef Anita Solberg seier at det finst eit forbetringspotensial, men at det alltid vil vere akutte situasjonar som må løysast.