Det har gått eit mindre jordras i nærleiken av Hammarset på norsida av Askrova. Det er sannsynlegvis dei store nedbørsmengdene det siste døgnet som er årsaka.

Det bur fire personar på Hammarset, som ei stund var isolerte. Arbeidet med å rydde opp kom raskt i gong, og vegen blei farbar igjen i løpet av dagen. Men det viste seg at raset hadde gjort skadar på vegen, og den blir difor stengd mellom klokka 22 og 07 inntil vidare, opplyser opplyser askrova.no.