Det melder Firda.no.

Fly

 • Førde lufthavn: WF196 frå Bergen, med ankomst 20:30 og vidare reise til Oslo kl 20:45 er innstilt.
 • Florø lufthavn: WF128 fra Oslo med ankomst 21:25 er innstilt. Tidlegare i dag vart også WF126 frå Oslo innstilt.
 • Sogndal lufthavn: WF155 fra Oslo med ankomst 20:50 har fått ny tid kl. 21:19. WF163 frå Bergen med planlagt ankomst 20:55 har fått ny tid kl. 21:50.
 • Sandane lufthavn: WF155 frå Oslo til Sandane er førebels i rute med planlagt landing 21:37.

Båt/ferje

 • Florabassenget rute 1180: Anløp på Fanøya er innstilt
 • Fylkesveg 57 Ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen er innstilt frå klokka 18.45
  Alle anløp frå Skjerjehamn er innstilt frå onsdag ettermiddag og ut kvelden
 • Kystekspressen frå Måløy til Florø klokka 05.10 torsdag morgon, er kansellert
 • Fjord1 melder om risiko for at 06.00 avgangen torsdag med Kystekspressen frå Smørhamn også kan bli kansellert
 • Rysjedalsvik - Rutledal - Krakhella: Avgangar til Losna er innstilt resten av dagen
 • Fergesambandet Lavik-Oppedal: Rute B er innstilt inn til vidare, melder vegtrafikksentralen klokka 21.11.
 • Fv 616 Ferjestrekningen Måløy-Oldeide er innstilt grunna uvêr.