Eva har snart fagbrev i handa og sjefane heiar ho fram

Flora kommune tilbyr utdanning mens ein jobbar, og det har Eva nytt godt av.