Utrykningspolitiet vil overvåke trafikken i heile påska, og det er naturleg å vere mest tilstades der det er flest folk, seier sjef for Utrykningspolitiet Odd Reidar Humlegård.

- Vi vil ha ekstra fokus på kjente områder som f.eks. Geilo, Hemsedal, Norefjell med fleire, seier han.

Vegstrekkene som vert nemnd er knytta opp mot populære utfartsstader, men sjølvsagt vil også UP ha kontrollar på andre ulykkesbelasta vegar.

- Køyr forsiktig og ta tida til hjelp, oppfordrar UP-sjefen.

På følgjande strekker vil UP vere mykje tilstades:

- E6 gjennom Østfold

- E6 ut av Oslo nordover, bl.a. til Trysil( Rv3 og Rv25), samt videre på E6 mot Lillehammer og Dombås. Nordfra er strekningen E6 fra Trondheim til Oppdal og særlig viktig.

- Rv 4 fra Oslo til Gjøvik og Lillehammer

- E16 fra Sandvika, over Sollihøgda og videre til populære utfartssteder

- E18 fra Oslo og sørover til Kristiansand

- Hele Rv.7 og Rv.40, samt hele E134 fra Drammen, via Kongsberg og Telemark til Haukeli og Bergen.

- Rv9 fra Kristiansand og nordover til Hovden

- E39 fra Kristiansand og vestover og nordover langs kysten

- E16 Bergen- Voss

- E136 i Møre og Romsdal