Ein av sju 10.-klassingar er vekke frå skulen meir enn tre veker

FLORØ: Statsråden er uroa over eit fråvær som verkar ute av kontroll.