Frå 2021 får Hurtigruten konkurranse av Havila på strekninga Bergen-Kirkenes. Hurtigruten får offentleg støtte for sju avgangar, mot elleve i dag. Havila får fire.

Dei fire avgangane Hurtigruten ikkje får støtte for, skal dei gjere om til kommersielle ruter, med færre stopp enn den vanlegvis har. Og ved hamnene som blir valde, vil den ligge opp til fem timar.

Flora Hamn og Visit FjordKysten arbeider no med ein søknad på vegner av reiselivsaktørane. Målet er at Florø skal bli ei av hamnene Hurtigruta vel som stopp på den kommersielle ruta. Dersom Florø blir ei av hamnene kan det fire gonger i veka komme mellom 400 og 500 gjester med Hurtigruten.

– Dette er ein ypparleg moglegheit til å få meir heilårsturisme i Florø og området rundt, seier hamnesjef Linda Midtbø i Flora hamn KF og Siri Odijk Solbakken i Visit Fjordkysten.

Samla reiselivet

Måndag hadde dei invitert reiselivsaktørar i Flora og Bremanger til eit møte, for å få på det reine kva som faktisk finst av reiselivsopplevingar i dei to kommunane våre. Og det vart raskt klart at der finst mange moglegheiter lokalt: Historisk vandring i Florø sentrum, eit besøk til sagaøya Kinn, besøk på Hjortesenteret på Svanøy eller Hjortegarden i Bremanger. Kystmuseet, Ausevika og Stakaldeneset. Møte husdyra i Soldalen besøksgård, ta ei utflukt til Kalvåg, ein havfisketur, besøke eit oppdrettsanlegg, eller ein rast på Kinn bryggeri. For ikkje å snakke om vêret; regn og vind er eksotisk for mange tilreisande. Kort sagt; moglegheitene er mange dersom ein vel å gripe dei.

– Vi har reiselivsaktørar lokalt som allereie har pakkar å tilby. Andre ønsker å satse, og ønsker å få det til. Dette kan bli ein viktig opning for dei. Dessutan, det som gjer denne moglegheita ekstra spennande, er at det opnar for heilårsturisme og ikkje berre sesongturisme, seier Solbakken.

No skal dei ulike reiselivsaktørar setje saman ein pakke med opplevingar. Desse skal sendast inn til Fjordkysten og Flora hamn, som igjen skal setje alle desse pakkane saman i ein søknad til Hurtigruten om å få bli ein av deira kommersielle kaianløp. Fristen for å sende inn sine pakkar er 1. oktober.

– Interessant moglegheit

Mellom dei som allereie satsar på turisme, og som også ønsker å få ein skjerv av Hurtigruten sine passasjerar, er Sonja Kristin Førde og Karl Vidar Førde ved Hjortegarden i Ålfoten. Sonja var til stades på møtet måndag, og kunne fortelje at dei allereie har pakkar til turistane. Ho kunne også opplyse at dei så langt i år har hatt 800 besøkande, hovudsakleg turistar som kjem med buss frå Førde eller Bergen.

Men også på Svanøy ønsker dei å gripe moglegheita eit lengre Hurtigruteanløp kan gje.

– Dette er ein veldig interessant moglegheit for oss, sa Leif Arne Stavøstrand i grendelaget på Svanøy.

Grendelaget hadde allereie laga til fleire forslag til pakkar til møtet måndag. Kva med vikingtur til Svanøy, der turistane kan besøke ta eit djupdykk i øya sine vikingrøter? Eller kva med å besøke Bjarne Svanøe sitt galleri, eller ta ein fisketur, der ein også får besøke eitt av oppdrettsanlegga i nærleiken? Kan det vere interessant å opne eine gruva på Svanøy til turistar? Grendelaget har dessutan lagt ned mykje tid og ressursar i stinettet på øya. No står 30 kilometer stinett klart til bruk.

– I tillegg har vi Stakaldeneset og Ausevika i nærleiken, så her er moglegheitene mange, sa Stavøstrand.

Kriteria frå Hurtigruten:

  • Kapasitet: 400  til 500 gjestar per avgang fordelt på ulike typar opplevingar.
  • Opplevingar: Minimum fire heilårlege opplevingar (eventuelt opp mot åtte opplevingar fordelt som sommar og vinterprodukt).
  • Lengd på ei oppleving: Maksimum fem timar.
  • Målgruppe: Hurtigruta er på jakt etter opplevingar som passar til ulike målgrupper; frå den som vil vere fysisk aktiv, til dei som vil ha rolegare opplevingar med fokus på kultur og historie.
  • Språk: Norsk, engelsk og tysk. Fransk kan vere ein fordel.