Onsdag: Fly og båtar i rute, og Rv5 opnar snart etter tankbil-velt