Fredag gjennomførte UP ein fartskontroll på Riksveg 5 ved Eikefjord.

Fem bilistar blei stogga for å ha køyrt for fort, og fekk forenkla førelegg for dette.

Den eine bilisten gjekk det verre med. Han blei målt til 102 kilometer i timen. I seg sjølv er ikkje dette ein fart som gir tap av førarkort, men fordi vedkomande hadde eit solid antal prikkar på førarkortet frå før av, må han no bu seg på ein periode utan sertifikat.