SER OPP TIL DEI STORE: På Torvmyrane omgåast elevane uansett alder. Dei små lærer dermed av dei store forbilda sine.
David E. Antonsen

Annleisskulen

FLORØ: I 20 år har dei små elevane ved Torvmyrane skule hatt dei store elevane som sine førebilde, medan dei store har lært omsorg for dei små.
Publisert