Måløy-elevar var på Temposeminaret for å gjere research

FLORØ: I januar skal marknadsføringselevane på Måløy vidaregåande skule arrangere næringslivskonferansen Framflyt. Dei brukte Temposeminaret til å lære korleis.