Politi og medisinsk personell kom tidleg på plass, men det er enno ikkje avklart nøyaktig korleis ulykka skjedde.

Mannen er skadd og lagt på båre for transport til sjukehus. Då vi var på staden var mannen medviten og kunne kommunisere med helsepersonell.

Dersom ein syklist skal krysse ein fotgjengarovergang, skal ein stoppe og trille sykkelen over.

Kva som har skjedd her, er IKKJE klarlagt.

Operasjonssentralen for poltiet i Sogn og Fjordane