Om knappe to månader kan nettleiga til Elkem Bremanger verte dobla. No dreg sjefen til Oslo for å møte stortingsbenken

SVELGEN: Får Sogn og Fjordane Energiverk det som dei vil, kan det bli svært kostbart for både Svelgen og Høyanger sine hjørnesteinsbedrifter.