Politiet ventar på svar på analysar

SVELGEN: Den avlidne litauaren er sendt tilbake til sine pårørande i heimlandet. Men etterforskinga er framleis open, konstaterer politiet.