Frå minus til pluss for lakserøykarane på Svanøy

Av

SVANØY: Etter eit par år med minustal i rekneskapen, blei 2018 betre for Gro Sveen og Svanøy Røykeri.