Sjå, no køyrer Rannveig posten igjen!

SVANØY: – Eg har berre ein kommentar til at eg har fått tilbake sertifikatet: Jippi!