Firdaposten sender direkte frå folkemøtet om vindkraft i Bremanger

BREMANGER: Torsdag kveld inviterer vindkraftmotstandarane i Bremanger til folkemøte på Havly. Firdaposten sender direkte frå Iglandsvik.