Heidi (46) flytta 100 meter aust og fann det perfekte butikklokalet

STRANDGATA: Draumelokalet, kallar Heidi Sunnarvik hjørnelokalet ho har flytta inn i.