Skipar eiga stifting for folkepark

LAGAR STIFTING: Sigmund Frøyen, styremedlem i Norddalsmarka velforeining og initiativtakar Magne Hovland, til venstre, gjer klar for å skipe ei slagkraftig stifting som kan sikre utviklinga til det dei kallar Sørstrand Folkepark.

LAGAR STIFTING: Sigmund Frøyen, styremedlem i Norddalsmarka velforeining og initiativtakar Magne Hovland, til venstre, gjer klar for å skipe ei slagkraftig stifting som kan sikre utviklinga til det dei kallar Sørstrand Folkepark. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Nordalsmarka velforening tek no initiativ til å få laga ei frittståande stifting

DEL

Stiftinga skal drive fram det vidare arbeidet med å få laga Sørstrand Folkepark.

- Som ein slags forlengd arm til Flora kommune, og eit styre som har ansvaret for den vidare drifta, seier Sigmund Frøyen, styremedlem i Nordalsmarka velforening, og utpeikt til å jobbe vidare med saka.

– Vi ønskjer å ha med lag og organisasjonar, bedrifter og private, alle vil vere velkomne i ei slik stifting, kommunen òg. Her vil dei få ein sjanse til å vere og påverke utviklinga av området, seier Frøyen.

Artikkeltags