Så mykje tener dei folkevalde i Kinn

FLORØ: Kvinnene i Kinn kommunestyre tener mindre enn mennene.