Jørgen Humlestøl Rognsøy (t.h.) og Rolf Grønnevik representerer to generasjonar norske sjøfolk. Rolf er for lengst pensjonert, men held sertifikata sine ved like og brukar dei mellom anna til å jobbe dugnad som skipper på Atløy. Jørgen er heilt i starten av sin karriere og har nett fått sin første faste jobb, på ein offshorebåt i Mexico-golfen.
Liv Standal

14 år gammal valde Rolf eit yrkesliv på sjøen. Femti år etter gjorde Jørgen det same, men vart møtt av ei anna verd.

49 år etter at Rolf stadfesta yrkesvalet sitt med styrmannsskule, gjorde Jørgen det same, på same skule. Men der stoppar likskapen.
Publisert