Sjå bilete av "Grömitz" på skjeret

21. februar 2007, kl. 08:56