Bussjåfør Geir Are meiner sjølv at billettprisane er for høge

Av

– Ein kan ikkje ha eitt fylke med to forskjellige takstsystem, seier bussjåfør Geir Are Strømnæss.