Samarbeider om Kystvegen

f.v. Kristin Maurstad (prosjektleiar Kystvegen), Bengt Solheim-Olsen (styreleiar Kystvegen), Terje Høybakk (dagleg leiar Mafoss), Oddvar Saunes (Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Stein Kvalsund (påtroppande dagleg leiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Agnar Strømsnes (styreleiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Jarle Gjerde (styreleiar Mafoss)

f.v. Kristin Maurstad (prosjektleiar Kystvegen), Bengt Solheim-Olsen (styreleiar Kystvegen), Terje Høybakk (dagleg leiar Mafoss), Oddvar Saunes (Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Stein Kvalsund (påtroppande dagleg leiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Agnar Strømsnes (styreleiar Maritim Foreining Sogn og Fjordane), Jarle Gjerde (styreleiar Mafoss)

Artikkelen er over 7 år gammel

-Når Kvivsvegen no er ein realitet, er det på tide for oss å vidareføre samarbeidet for å få realisert andre viktige vegprosjekt for regionen, seier dagleg leiar i Maritim Foreining Sogn og Fjordane, Stein Kvalsund.

DEL

Styret i Kystvegen Ålesund – Bergen har vedteke å utsetje årets kystvegkonferanse til 2013.

Under samferdslekonferanseTreffpunkt Kviven i Loen 21.09.12 kunne dagleg leiar i Maritim Foreining Sogn og Fjordane, Stein Kvalsund, fortelje at dei, saman med Maritim Forening Søre Sunnmøre (Mafoss) ønskjer å samarbeide med Kystvegen Ålesund – Bergen om å arrangere ein ny konferanse.

Dei to maritime foreiningane er medarrangør for Treffpunkt Kviven, ein konferanse som har blitt arrangert årleg sidan 2008.

- For Kystvegen vil det vere eit stort løft å få inn samarbeidspartnarar som dei maritime foreiningane. Vi vil i større grad enn tidlegare få synleggjort behovet for kommunikasjonar nord-sør langs kysten i alle dei tre vestlandsfylka som Kystvegen går gjennom, seier styreleiar i Kystvegen Ålesund – Bergen, Bengt Solheim-Olsen.

Det blir no satt ned ei gruppe som skal jobbe fram innhaldet i ein ny konferanse i 2013, og ein vil også trekkje andre aktuelle samarbeidsaktørar inn i arbeidet.

Artikkeltags