Årsmøte i Raudt: Fryktar ei mellombels løysing for Skram skule raskt vert permanent

POLITIKK: Raudt Kinn har halde årsmøte, og har levert to årsmøteuttaler.