– Eg har ei innebygd evne til å tenkje positivt og alltid sjå framover. Uansett kva profesjonell hjelp du elles måtte få, er det viktig at ein jobbar med seg sjølv når ein har opplevd eit overgrep. Mi oppskrift er å tvinge meg sjølv til å tenkje positive tankar, seier Kristine Rundereim frå Florø. Foto: Svend Arne Vee
Svend Arne Vee

– Overgriparen skal ikkje få definere meg

Ho tapte kampen mot den unge mannen, den mørke haustnatta i Bergen. Men no er Kristine i ferd med å vinne ein vel så viktig kamp: Kampen for å styre sitt eige liv igjen.
Av
Publisert