Skuffa ordførar åtvarer om at det blir stadig vanskelegare å drive omsorg i kommunane

KINN: Måndag vart statsbudsjettet lagt fram. Kinn-ordførar Ola Teigen fann lite å glede seg over.