Up om 2019: Den høgste farten vart målt i Sunnfjord

Sogn- og fjordingane er dei mest lovlydige trafikantane i distriktet, viser nye tal frå Up. Men det finst framleis dei som trakkar altfor hardt på pedalen.