Ti over halv elleve søndag kveld fekk politiet melding om ein person som hadde skada seg på sykkel i Florø. I meldinga kom det fram at vedkommande trengde hjelp. Som rett er rykte både politi og ambulanse ut for å bistå den uheldige syklisten. Men då dei kom på plass ville ikkje personen ha hjelp, så politi og ambulande måtte pakke saman sakene og snu.