Politiet i Florø er på sporet av personane som i jule- og nyttårshelga forlysta seg med tagging og slagord retta mot barnevernet. Slagordet «Fuck barneverne» var også å finne i årets Kjippen-tog.

- Vi har ei klar oppfatning av kven som har gjort dette, men ventar på ei formell politimelding av saka frå dei som har vore utsett for tagginga, seier politibetjent Åmund Breivik.

Dette bildet er teke ved inngangen til Amfisenteret på nordsida.