Tre av fire frå Sogn og Fjordane meiner det er dårleg klimapolitikk å legge ned oljeproduksjonen

KLIMA: Ein undersøking frå Kantar TNS* viser at folk frå Sogn og Fjordane meiner det ikkje hjelper klimaet om Norge skulle legge ned olje- og gassproduksjonen. Odd Bovim (MDG) let seg ikkje imponere