Tuva (24) med klar tale til olje- og gassnæringa: – De er anten problemet eller løysinga.

TEMA: Korleis kan oljenæringa bli ein del av framtida?