Kinn kommunestyre valde ordførar i strid med den nye kommunelova. Er Ola Teigen framleis ordførar?

POLITIKK: Skriftleg avstemming er ikkje lov ved val av ordførar og varaordførar. Det slår den nye kommunelova fast. No må politikarane vurdere om valet av Ola Teigen til ordførar var gyldig.