Værlandet Gjestehamn opnar igjen etter konkurs i vinter

Av

Dagleg leiar Gry Leite håpar dei tener nok pengar i sommar til å kjøpe tilbake Værlandet Gjestehamn frå bustyrar.