Anne van Oorschot meiner ho har fått draumejobben når ho frå nyttår tiltrer som dagleg leiar i det nye selskapet Framtidsfylket AS.

Når Anne van Oorschot trer inn i sjefsstolen frå nyttår, har ho full fokus på å vise andre kva karrieremoglegheiter som finst i Sogn og Fjordane. Fylket si eiga merkevare – Framtidsfylket, skal byggjast. Dette skal vere ei idealistisk og positiv merkevare som kan nyttast i alt rekrutteringsarbeid til fylket vårt. Målet er å framheve Sogn og Fjordane som eit attraktivt framtidsfylke for unge tilflyttarar.

- Eg er sjølv innflyttar i fylket og ser at her er meir enn kva folk trur. Ofte har dei som flytter ut frå fylket for å studere ein heilt anna oppfatting av jobbmarknaden her enn kva som er tilfellet. Den store oppgåva for Framtidsfylket blir å synleggjere moglegheitene som finst, seier Anne som gledar seg til å ta fatt på det nyskapande arbeidet i januar.

Kjend med rekrutteringsarbeid

Anne kjem frå jobben som dagleg leiar i Inkubator Vest, SIVA industriinkubator i Stryn. Før det jobba ho i to år som salssjef i Paneda, teknologibedrifta i Selje. Anne er opphavleg frå Nederland og ho og familien flytta til Bremanger i 2000.

Etter nokre år på Dyrstad i Svelgen, slo dei seg ned på Davik der dei no eig eit lite småbruk.

Anne er godt kjend med rekrutteringsarbeid frå før; det var ho som starta opp Rekrutteringsprosjektet i Bremanger som resulterte i at 18 nederlandske familiar flytta til kommunen.

Alt i eitt

Anne startar ikkje heilt på urørt arena. Namnet Framtidsfylket er frå før kjend gjennom nettportalen framtidsfylket.no – den elektroniske møteplassen for arbeidsgivarar og arbeidstakarar i Sogn og Fjordane.

I tillegg har Framtidsfylket rekrutteringsmesser allereie vore arrangert i Oslo, Bergen og Trondheim i to år. Her reiser næringslivet ut av fylket for å treffe potensielle arbeidstakarar – noko som har vore stor suksess. Det som er nytt no er at alt rekrutteringsarbeidet samlast i eitt selskap og under eitt merkenamn. I tillegg har det nye selskapet tatt over drifta av den fylkesoverbyggjande traineeordninga, ei svært vellykka satsing som no går av stabelen for femte året på rad.

Betre fokus

- Ved å samle alt under eitt får ein betre fokus og kan jobbe meir målretta. I tillegg får det ein marknadsføringseffekt ved at alt vi gjer blir meir synleg og oversiktleg for målgruppa vår, seier Anne som understrekar at målgruppa til Framtidsfylket like mykje er bedriftene i fylket.

- Like viktig er det at bedriftene tar verktøyet i bruk og nytter seg av nettportalen vår, deltek på jobbmesser eller blir med i traineeordninga. Essensen i selskapet er vekst i fylket framfor kommersielle mål, legg ho til.