SFE sine gamle straumstolpar er rekna som farleg avfall. Desse har ligge på bøen til Geir Reksten i eit år no.

NORDDALSFJORD: SFE lovar dei rydde opp etter seg.