Tysdag 7. oktober er det offisiell opning av NAV Bremanger, i kontorlokala i 1. etasje på Rådhuset i Svelgen, opplyser leiar Astri Berle.

NAV Bremanger har sju tilsette som tidlegare har arbeidd ved sosialtenesta og innvandartenesta i Bremanger kommune og ved NAV Bremanger trygd.

- Arbeid – og velferdsetaten (NAV) sine arbeidsoppgåver skal i stor grad ha fokus på at alle som kan, skal vere i arbeid eller aktivitet. Det er likevel slik at alle skal kunne kontakte kontoret for å få informasjon og rettleiing om ulike stønadsområder i sosialtenestelova og folketrygdlova, seier Berle.

- Vi vil også gjerne møte bedrifter, lag og organisasjoner og informere om NAV. Så ta gjerne kontakt med oss om dette, legg ho til.