Politiet rykker stadig ut til festar i Skyttarhuset, men Wenke Hope har likevel ingen ønsker om å krevje det stengt.

FLORØ: Politiet ønsker klausul om husreglar og vakthald når Skyttarhuset blir leigd ut.