Næringslivsloggen veke 2: Namnebyte og ny dagleg leiar for Polarny

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 2