Kjøper konkursbuet etter Maskinen3prenør1

NY EIGAR: Steinvik-gruppen, her ved Alex Vassbotten, har kjøpt konkursbuet etter Svelgen-baserte Maskinen3prenør1.

NY EIGAR: Steinvik-gruppen, her ved Alex Vassbotten, har kjøpt konkursbuet etter Svelgen-baserte Maskinen3prenør1. Foto:

Av

Steinvik-gruppen har kjøpt konkursbuet etter Maskinen3prenør1 gjennom selskapet Breivika Eigedom AS.

DEL

Konkursbuet inkluderer maskiner, bygg og eigedom i Meisebakken 1, 6723 Svelgen.

-Steinvik-gruppen har valt området i Breivika som et satsingsområde i Bremanger kommune. På bakgrunn iav denne satsinga har vi behov for industriareal og bygningsmasse til rigg, drift, lager og kontor areal for egen produksjon og byggeaktivitet i Breivika, skriv Alex Vassbotten i ei pressemelding på vegner av Steinvik-gruppen.

Meisebakken 1 ligg 200 meter frå området i Breivika kor Steinvik-gruppen har produksjonslokala pr dags dato, og skal starte på første byggetrinn vinteren 2018/19.

- Kjøpet vil gjere Steinvik-gruppen betre rusta til å utvide og utvikle si satsing i Breivika, heiter det i meldinga.

Artikkeltags