Av alle norske selskap er Sparebanken Sogn og Fjordane best på likestilling: – Ein konkurransefordel

FLORØ: Fylkesbanken grusar konkurrentane når det gjeld likestilling.