Slakteriet AS kjøper SFE-bygget

FLORØ: Slakteriet AS har kjøpt det gamle SFE-bygget på nabotomta, og skaffar seg armslag til framtidige utvidingar og nysatsingar.