Det er gode pengar i reint vatn

FLORØ: Niprox Technology AS kan kvittere ut nok eit driftsår med aukande omsetning.