– Kompisane mine kjøpte hus - eg kjøpte kopimaskiner

Når ein har vore i databransjen i 25 år, har ein sett ei nærast ufatteleg utvikling. Men av og til må dei gamle løysingane fram igjen.