Gå til sidens hovedinnhold

Meir pengar- trass færre folk

Artikkelen er over 14 år gammel

Bremanger kommune hadde fråflytting i 2006, men får likevel auka rammetilskot frå Staten.

Bremanger kommune hadde ein nedgang i folketalet på 38 personar i 2006. Dette ville truleg resultere i redusert rammetilskot frå staten, men sidan kommunen hadde ein auke i talet på innbyggjarar i alderen 7-15 år, utløyste det faktisk ein auke i statsoverføringane på 800 000 kroner. Ei lita trøyst er også at det var fødselsoverskot i Bremanger i 2006, sjølv om det i heile kommunen berre vart fødd 33 nye born.