Ser ikkje bort frå bompengar i sentrum, om Markegata blir utvida raskare av det

FLORØ: Det vil ikkje bli lett å få Markegata aust inn i Nasjonal Transportplan i 2021.