– Tanken om å flyge laksen ut frå Florø er velmeint, men lite realistisk

– Eg rosar nytenking og er positiv til utviding av Florø lufthamn. Men ikkje på vegner av laksen.