Kinn formannskap ville ikkje hjelpe Måløyraidsenteret

KINN: Alle trudde dei hadde gjort eit vedtak som ville slå Måløyraidsenteret konkurs, men det er framleis eit lite håp. Saka må opp i bystyret.