– Det var mykje lærerikt, men til tider litt for mykje prat

MÅLØY: Studentar og lærarar møtte bedrifter og organisasjonar i havbruk- og fiskerinæringa på marin karrieredag i Måløy