Makrellstørja til MS Hillersøy kjem i land på Pelagia i Gunhildvågen i 2016.